Strony związane z hasłem "przekazanie odpadu"

KEWO Kompleksowa Ewidencja Odpadów | CODEFUSION

KEWO Kompleksowa Ewidencja Odpadów | CODEFUSION

Program KEWO został stworzony z myślą usprawnienia prowadzenia przez przedsiębiorców pełnej ewidencji odpadów. Gospodarka odpadami musi być prowadzona w każdej firmie produkującej, transportującej bądź przyjmującej wszelakiego rodzaju odpady. Wszelakie karty ewidencji odpadu powinien być oddawane do urzędu marszałkowskiego w formie zbiorczego zestawienia odpadów. Nazwę KEWO można rozwinąć następuj...

  • 08.09.2011
  • godz.: 13:56
  • Wyśw.: 1199
  • Wejść: 51
  • ID: 1857