Strony związane z hasłem "zakładowa kontrola produkcji"

certyfikacja wyrobów

certyfikacja wyrobów

Oferujemy kompleksową usługę w obrębie dokumentowanie złóż kopalin (skały duże i zwięzłe). Możemy zdjąć i poprowadzić całość kwestii powiązanych z dokumentowaniem złoża od projektu prac geologicznych, organizację wierceń, badań geofizycznych, badań laboratoryjnych do sporządzenia kompletnej dokumentacji geologicznej wraz z uzyskaniem koncesji na wydobywanie złoża.
W obszarze naszych usług wyk...

  • 20.10.2013
  • godz.: 03:03
  • Wyśw.: 867
  • Wejść: 110
  • ID: 13852
System Zakładowej Kontroli Produkcji

System Zakładowej Kontroli Produkcji

Laboratorium budowlane Ag-Cel jest niezależną certyfikowaną jednostką badawczą zajmującą się badaniem materiałów budowlanych oraz wdrażaniem Systemu ZKP w zakładach produkcji materiałów budowlanych. Laboratorium budowlane Ag-Cel oferuje takie usługi, takie jak: badania betonu, badania cementów i dodatków, badania wody, badania kruszyw, gruntów, badania prefabrykatów i zapraw. Kolejny punkt oferty ...

  • 25.01.2016
  • godz.: 09:49
  • Wyśw.: 106
  • Wejść: 40
  • ID: 15104